Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą skutkiem czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne, za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż lub odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Przykłady tego typu spraw można bez problemu wymieniać, ale istotne jest to, że każdorazowo w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy gotowi do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

Codziennie podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w różnego typu sprawach. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach będących następstwem wypadków zarówno drogowych, jak i innych, jak np. upadek na śliskiej powierzchni. Często podejmujemy także sprawy wynikłe ze szkody zaistniałe podczas pobytu na wakacjach, spowodowanych m.in. rozbieżnościami w wykupionej ofercie a faktycznymi warunkami panującymi w hotelu lub kiedy bezprawnie nie wpuszczono nas do samolotu. Zwracają się do nas także osoby poszkodowane w związku z błędami medycznymi, takimi jak podanie niewłaściwych leków, leczenie przez stomatologa niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej czy powikłania przy operacji lub porodzie.

Działania kancelarii prawnej w sprawach o odszkodowanie

Podczas prowadzenia spraw odszkodowawczych zmagamy się z drastycznymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak pobicie, wypadek komunikacyjny, w którym bliska im osoba straciła życie czy niepełnosprawność spowodowana przez nieudolnego lekarza. Zawsze wiąże się to też z długotrwałą traumą, z jaką przychodzą do nas osoby poszkodowane. Naszą powinnością jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie kalkulacja jakich kwot może dociekać poszkodowany. Brak jest w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednak nasze doświadczenie zawsze pozwala nam udzielenie Klientom informacji, która daje im możliwość podjęcia decyzji co do dalszego toku sprawy.