Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie pracy, prawie cywilnym, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Ogromną część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy, jak również zminimalizowanie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne spółek

Zakres pracy Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojego przedsiębiorstwa, dlatego koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne skutki prawne.