Wiedza o historii rodu wymagana jest do rozwinięcia poczucia własnej tożsamości. To na wiadomościach o przodkach tworzona jest świadomość własnego Ja. Znacznej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o rodzinie , która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez najbliższych żyjących krewnych. Ale są jednak i tacy, dla których to zdecydowanie za mało. To właśnie dla nich przygotowanie drzewa genealogicznego jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli trudna praca , która wymaga cierpliwości

Stworzenie drzewa genealogicznego rodziny – głównie takiego , które cofa nas kilka pokoleń wstecz – naprawdę nie może być zaliczone do prostych. Wyszukiwanie dat czy miejsc przyjścia na świat oraz śmierci kolejnych krewnych wymaga naprawdę wielkiego nakładu pracy. Informacje odnaleźć można w zapomnianych archiwach miejskich lub kartotekach prowadzonych przez parafie. Na ogół można korzystać z nich bez żadnych opłat. Znajdują się jednak i takie miejsca, w których należy wnieść nieraz naprawdę wysoką opłatę. Koszt wykonania drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które zamierza się w nim ująć. Dobrze jest pamiętać, że ilość wydatków może też wzrosnąć wraz z potrzebą podróżowania do następnych parafii lub urzędów miejskich położonych w różnych regionach kraju. Rzadko wszak rodzina od początku swojego istnienia zamieszkuje w tym samym mieście.

Drzewa genealogiczne – dlatego warto je wykonywać?

We wstępie stwierdziliśmy, że wiedza dotycząca swoich przodków jest potrzebna do zbudowania poczucia własnej tożsamości. Pozwala mocniej stać się fragmentem niewielkiej wspólnoty, którą jest rodzina. Sprawia to także, iż nie czujemy się samotni w dzisiejszym świecie. To dlatego aktualnie coraz więcej osób podejmuje decyzję o poleceniu utworzenia drzewa genealogicznego.