Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Nieraz wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane.

Rozchwytywane kierunki studiów

Wśród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani naukami ścisłymi często decydują się również na dziedziny pochodne, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to oczywiście automatyka oraz robotyka, które nie są może kierunkami pionierskimi, niemniej jednak dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści starają się najczęściej o indeks na kierunkach psychologia i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach widnieją prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), wszelkie filologie (zwłaszcza angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na miejsce przypada na kierunkach z obszaru orientalistyki (japonistyka i sinologia) oraz matematyki. Najtrudniej dostać się również na studia związane z realizacją filmową, grafiką komputerową czy marketingiem. Trzeba zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak podjąć słuszną decyzję o kierunku studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku studiów należy rozważyć własne zainteresowania, ale także potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że konkretny kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie uzupełniać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i na ogół nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.

Studencie, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje m.in. poprzez działanie w wolontariatach czy studenckich organizacjach. Powinno się wykorzystać te 5 lat jak najlepiej.