Korzystanie z pomocy prywatnych detektywów staje się bardziej powszechne. Istotny zakres takiej działalności to zbieranie wrażliwych, tajnych wiadomości dotyczących procesów karnych i cywilnych, przedmiotów, osób zaginionych lub ukrywających się i weryfikacja wiarygodności świadków i dokumentów. W tej branży wszystko ma znaczenie, nawet charakterystyczna przesłanka od klienta lub występujące przypadkowe okoliczności.

Oferowane usługi detektywistyczne

Działalność skupia się na prowadzeniu śledztwa posługując się racjonalnym myśleniem i rozmaitymi niejawnymi metodami dochodzenia. Bazując na zebranych dowodach oraz faktach, poprzez taką postać dedukcji, detektyw jest w stanie dojść do prawidłowych konkluzji. Detektyw ma za zadanie przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń podczas realizacji zlecenia działając w zgodzie z literą prawa i określonym przez licencję zakresem czynności.