Liderami rynku centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które mają duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagających klientów chcących posiadać taki system w swojej firmie.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć działanie firmy oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w firmie bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.