Jeśli chcesz nabyć kontenery na złom, odwiedź ten adres

Część śmieci nie może być wyrzucanych do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz przewozem śmieci. Żeby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub substancje ciekłe

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. brygady sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]