Każdy dom zbudowany jest z paru rodzajów ścian. Do tych najbardziej istotnych z całą pewnością zaliczana jest ściana fundamentowa, która bardzo często nazywana jest po prostu fundamentem. Fundament jest podwaliną budynku. To on przejmuje występujące obciążenia, po czym przekazuje je na warstwę gruntu. W konsekwencji całość konstrukcji nieruchomości cechuje się stabilnością. Rolą ściany fundamentowej jest w związku z tym połączenie w sposób jak najbardziej stabilny struktury budynku z gruntem. Nie trudno w związku z tym domyśleć się, że ściana tego typu musi zostać prawidłowo postawiona.

Ściana fundamentowa – właściwe metody hydroizolacji

Aby ściana fundamentowa cechowała się trwałością i właściwie spełniała swoją rolę, musi być prawidłowo chroniona przed wpływem wilgoci. Powinno się pamiętać, że mnóstwo architektów, inwestorów, a nawet ekip budowlanych nie dysponuje dostateczną wiedzą, która umożliwia dobranie prawidłowej metody hydroizolacji. Używanie źle dopasowanych materiałów hydroizolacyjnych lub niewłaściwie dobrany materiał budulcowy powodują, że ściana fundamentowa może okazać się nieodporna na wpływ wilgoci. A wówczas wystąpić mogą duże problemy.

Ściana fundamentowa – doskonały materiał oraz zasady wykonania

Beton jest doskonałym materiałem do wykonania ściany fundamentowej. Sprawdzi się on przede wszystkim tam, gdzie poziom wód w gruncie jest dość wysoki. Na materiale tego typu z powodzeniem wykonuje się naprawdę efektywnie funkcjonującą hydroizolację. Należy jednak wiedzieć, że jeżeli w ścianie znajduje się łączenie fug, to punkty te powinny zostać osłonięte w szczególny sposób. Wszystko dlatego, że punkty te są słabsze i to zazwyczaj właśnie przez nie przenika woda gruntowa, powodując uszkodzenie ściany. Dość lichym materiałem, z którego wykonuje się ściany fundamentowe okazuje się być natomiast czerwona cegła. Ten rodzaj materiału woda penetruje wyjątkowo łatwo. Co więcej, woda pnie się w górę ściany, powodując takie uszkodzenia, jak puchnięcie, a potem odpadanie tynku. Do tego powstać mogą psujące dobry wygląd ściany plamy. Dlatego przygotowanie hydroizolacji ściany fundamentowej najlepiej jest zlecić mogącej pochwalić się dużym doświadczeniem firmie.