Badania operatorów Bielsko - usługi dostosowane do Twoich potrzeb

Gdy mówi się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, najczęściej kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Konieczność ich wykonania taki prawo nakłada również na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych pojazdów. Dlaczego zachodzi taka potrzeba i co jest badane?

Czy badania operatorów są obowiązkowe?

Prawo wyraźnie określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Co więcej, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli zbyt małą koncentracją, problemami ze wzrokiem bądź zbyt wolną reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i z tego powodu przeprowadzanie takich badań jest obowiązkowe.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto prędkość reakcji, zdolność oceny odległości oraz poziom koncentracji. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe TAK lub NIE, używana jest również specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby badanej. Standardowo są to 3-4 lata, a w przypadku osób powyżej 50 roku życia – 1-2 lata.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]