Podstawowym oficjalnym dokumentem w Polsce, jaki dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Także dziś określa ona ten termin i omawia, jak należy z nich korzystać. Według ustawy dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na zidentyfikowanie danego obywatela bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć można zatem adres, nazwisko i imię czy numer PESEL, lecz również tak zwane dane wrażliwe – między innymi informacje o stanie zdrowia, religii oraz możliwych sprawach sądowych. O ich ochronę należy zatroszczyć się zwłaszcza dlatego, iż dzięki nowym technologiom ich pozyskanie oraz wykorzystanie jest naprawdę łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają wszelkiego rodzaju firmy. Jedne obracają wyłącznie danymi ich pracowników, pozostałe natomiast mają dostęp również do danych kontrahentów. We wszystkich sytuacjach pracownicy, którzy mają z nimi styczność powinni przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu dowiedzą się, jak zagwarantować im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę ważne, gdyż po stwierdzeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zasądzić poważne kary – nie tylko finansowe, lecz w skrajnych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Kurs z ochrony danych osobowych – jak wygląda

Kurs z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszelkich specjalistów administrujących tego rodzaju informacjami – są to m. in. pracownicy sekretariatów, archiwów bądź do spraw rekrutacji. W jego koszty zaliczają się także broszury dydaktyczne, przez które uczestnicy łatwiej przyswoją wiadomości. Po zakończeniu szkolenia, w czasie którego dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczeństwo informacji, uczestnicy dostają odpowiednie świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu i zwykle zamykane są tego samego dnia.