Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu lokatorów.

Komu powierzyć wykonanie hydroizolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zostawić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale także w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie adekwatnych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest także gruntowna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda w mgnieniu oka wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się ryzyko podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po opadach fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich osłony przed wilgocią stosuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zablokuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów także warto zlecić profesjonalistom, ponieważ kardynalnym błędem mniej doświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź wykorzystanie ich tanich zamienników, nie mających analogicznych parametrów wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieefektywna.