Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy pracownik będący na L-4 rzeczywiście jest niezdolny do pracy lub czy informacje przedłożone przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu których spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako detektyw. Żeby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba dysponować odpowiednią licencją, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa dowolnego z krajów należących UE oraz co najmniej średniego wykształcenia. Wymogiem jest też bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Największa część zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. kiedy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również określić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.