Dowiedz się więcej o badaniach operatorów Bielsko

Do pracy w różnego rodzaju zawodach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce działać badany. Inne badania wykonywane są wobec prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane dużo częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich specyfikę i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie testowane.

Zasady badań operatorów

Terminy wykonywania i specyfikę badań operatorów wózków widłowych i pozostałych maszyn wykorzystywanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co 3 lub 4 lata, z wyjątkiem osób po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co 2 lata. Warto przy tym nie zapominać, że wygląd badań może być zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, iż niezbędne są inne testy albo poszczególne elementy są w tym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej postać papierowego testu, a także test sprawdzający możliwości intelektualne. Następnie przeprowadzane są badania na refleks, polegające zwykle na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się diody oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności postrzegania odległości i wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]