Nawet jeśli budowla stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, iż z biegiem czasu mury będzie przenikać woda. Może się to wydarzyć też bez ostrzeżenia z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek uszkodzonej lub niepoprawnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie znaczy od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba zacząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice czy kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest często rezultatem przecieków z uszkodzonego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz mury obiektu lub gdy doszło do zalania na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla profesjonalistów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania ścian

Eksperci, którzy posiadają duże doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoje działania od diagnozy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wybrania słusznych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki puchną i wykruszają się, a na murach tworzą się zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się wysoko – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, jednak można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą murów, która powstrzyma wznoszenie się wody ku górze. Następnym krokiem, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów polega czasami przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych bądź papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Częstokroć niezbędne będzie także odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budowli, jak płyty żelbetowe posadzkowe, stropy żelbetowe oraz dylatacje.