Więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków uzyskasz tutaj.

Ostatnie lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też duża część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia studiów czy też zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tym samym, aby wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]