Więcej w temacie cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia biura tłumaczeń realizują setki poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż online nietrudno znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko niezbędne, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak wstępnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależny jest koszt przekładu?

Elementy kształtujące ostateczny koszt przekładu

Ostateczną cenę translacji dokumentu kształtują poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (angielski, niderlandzki) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy szykować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy dokument. Przekład dokumentów handlowych, prac dyplomowych albo podręczników medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji groźnych w skutkach błędów.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy koszt?

Wypada wspomnieć, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. prawo jazdy czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii lub odpisu oraz przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły mają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]