Kim jest detektyw? Już od XIX wieku rozwijał się ten zawód, a użycie wybitnych i intrygujących metod dedukcji znalazło swoje odzwierciedlenie w literaturze czego przykładem jest na przykład bohater literacki Sherlock Holmes. Samo słowo “detektyw” pochodzi z łaciny i oznacza „odkrywać”, „wykrywać”, „wyjawić”.
Działalność detektywa skupia się na przeprowadzeniu śledztwa, podczas którego korzysta z rozumowania logicznego i rozmaitych niejawnych metod dochodzenia. Taka postać dedukcji ma na celu zidentyfikowanie właściwych konkluzji w oparciu o zebrane dowody, fakty i przesłanki. Prywatny detektyw prowadząc śledztwa dla klientów jest zobowiązany do posiadania licencji, gdyż jego zeznania mogą mieć ogromne znaczenie w sprawach sądowych czy czynnościach sprawdzających policji.

Na czym polega praca detektywa?

Korzystanie z usług prywatnych detektywów staje się coraz częstsze. W dzisiejszych czasach biura detektywistyczne prowadzone są w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, a każda charakterystyczna przesłanka czy wiadomość od klienta ma znaczenie. Przede wszystkim zakres takiej działalności to gromadzenie wrażliwych, tajnych informacji często dotyczących postępowań karnych i cywilnych, poszukiwanie mienia, osób zaginionych lub ukrywających się, ustalanie wiarygodności świadków i aktów, wywiązywania się z obowiązków finansowych i ubezpieczeniowych. Duże zapotrzebowanie na detektywów wynika z tego, że zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy oszukiwani, a jako strona poszkodowana trudno jest poprzeć dowodami nasze racje i argumenty. W celu ochrony własnych interesów wiele oszustw jest maskowanych, a oświadczenia osób postronnych i świadków są przekłamane. Tylko dobry detektyw jest w stanie ustalić jednolitą wersję i dojść do prawdy.